Річний план роботи гімназії

 РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Грушівської гімназії 

на 2023/2024 навчальний рік

 

І.ВСТУП

Річний план Грушівської гімназії складений на діагностично-прогностичній основі з урахуванням особливостей учнівського контингенту, творчого потенціалу вчительського колективу та наслідків роботи за минулий 2022/2023 н.р.

Керуючись положеннями Конституції України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною державною програмою «Освіта», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти, обласними освітніми програмами, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України робота закладу спрямовувалася на реалізацію науково-методичної теми «Продуктивна професійна діяльність сучасного вчителя як необхідна складова успішного впровадження Концепції «НУШ»».

Роботу закладу аналізуємо за результатами комплексного самооцінювання відповідно до чотирьох напрямків внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, за якими оцінюють роботу навчального закладу експерти інституційного аудиту, а саме:

 • Освітнє середовище закладу освіти;
 • Система оцінювання здобувачів освіти;
 • Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • Управлінські процеси закладу освіти.

 

 

ІІ. АНАЛІЗ РОБОТИ ГРУШІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ЗА 2022/2023 Н.Р.

 

РОЗДІЛ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

Освітній  процес у Грушівській гімназії розпочався відповідно до структури навчального року  з 01 вересня 2022 року та тривав по 02 червня  2023 року. Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором  освітнього закладу та семестровою системою: І семестр тривав з 01 вересня 2021 року по 21 грудня 2021 року; ІІ семестр з 09 січня по 02 червня 2022 року.

Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище. Вважаю, що освітнє середовище закладу є безпечним та комфортним для всіх учасників освітнього процесу. Протягом року всі працівники закладу постійно працювали  над збереженням  його в належному стані. Проведено поточний ремонт кабінетів та реакреацій закладу, реставрацію дитячого ігрового, спортивного майданчиків. Перед початком року облаштували «зелений клас» на свіжому повітрі, постійно ведеться покіс трави та озеленення закладу.

Проте, в закладі освіти залишається проблематичним облаштування території з урахуванням доступності. До закладу освіти практично не можуть потрапити дорослі і діти з обмеженими фізичними можливостями. Пандус облаштовано, але його конструкція не відповідає всім вимогам Санітарного регламенту,  відсутні спеціальні підйомники та відповідні умови в туалетах.

Територія закладу  огороджена частково, убезпечена від доступу стороннього автотраспорту, на території закладу немає місць де учні можуть залишитися без нагляду дорослих, територія є достатньо озелененою.

Навчальні приміщення початкової школи (навчальні кабінети, допоміжні приміщення, туалетні кімнати) непрохідні, відокремлені від приміщень для учнів старших класів.

Облаштування приміщень закладу не становить загрози травмування учнів та працівників (належним чином встановлені меблі у навчальних кабінетах, не загромаджені коридори, сходові клітини та реакреації).

Режим прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування, коридорів та навчальних приміщень, спортивної зали. У цьому заслуга прибиральниць гімназії.

Заклад освіти дотримується режиму провітрювання. У медичної сестри закладу наявний графік провітрювання відповідно до Санітарного регламенту, якого дотримуються відповідальні за кабінети.

Утримання туалетних кімнат відповідає санітарним умовам.

Результати анкетування учнів щодо комфортного перебування в закладі освіти наступні:

 • 89% здобувачів освіти зазначили, що їм подобається перебування у закладі, 11%, відповіли, що не дуже.
 • 90% зазначили, що їм комфортно у гімназії, 10% відповіли, що не дуже комфортно.

Заклад освіти підключений до Інтернету, доступ до мережі Wi-Fi. Учні,  які не мають можливості підготувати необхідну для навчання інформацію з використанням Інтернету дома, спокійно можуть це зробити у гімназії.

Цілеспрямована робота в закладі спрямована на запобігання жорстокості та насиллю в шкільному середовищі. Тому, протягом року проведено акцію «16 днів проти насильства», учні 6-8 класів відвідали захід «Школа без булінгу». На сайті закладу розміщено корисні матеріали щодо теми антибулінгу. У серпні 2021 року на педагогічній раді психологом гімназії Іриною БАБІЙЧУК висвітлювалося питання «Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) у закладі освіти», яке встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між учасниками освітнього процесу.

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж 2022/2023 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах».

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров’я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи.  В навчальному закладі  оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, Санітарного регламенту під час освітнього процесу в закладі у 2022/2023 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації.

Хочеться повідомити, що в цьому навчальному році школа брала участь в конкурсі з охорони праці. Цим питанням займалася голова профспілки Тетяна ТИМОФЄЄВА і виборола для гімназії 3 місце. За що ми їй дуже вдячні!

У класних журналах 1-9-х класів були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки життєдіяльності та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули.

Аналізуючи наслідки травматизму серед учнів за 2022/2023 навчальний рік, ми  можемо стверджувати, що  випадки травм не зафіксовані.

Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з безпеки життєдіяльності, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я, та фіксувалися в планах класних керівників та класних журналах.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу та в побуті обговорювалися на нарадах при директорові (очних та дистанційних),  загальношкільних/класних  дистанційних батьківських зборах.

Класні керівники володіють інформацією про місцезнаходження дітей в позаурочний час, залучають до позакласної роботи, в разі потреби відвідують вдома, проводять індивідуальні бесіди з батьками та дітьми.

У 2023/2024 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах (1-4 клас) та під час екскурсій.

Проведена соціальна паспортизація класів, гімназії. Складені і опрацьовані списки дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які знаходяться під опікою та позбавлені батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, із неповних сімей. Складені списки дітей, яким надається безкоштовне харчування за державні кошти: учні 1-4-х класів, діти з малозабезпечених сімей (за наявності відповідних довідок), діти УБД.

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту гімназії у 2022/2023 навчальному році в основному виконані. У навчальному закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2022/2023 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, ситуацій під час військового стану, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів гімнаізї проводилася під час вивчення курсів  «Основ здоров‘я» у 5-9-х класах.

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах, в умовах воєнного стану здійснювалася під час проведення у закладі Дня цивільного захисту (дистанційний формат).

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального збалансованого харчування дітей протягом часу перебування у закладі. Організація харчування учнів гімназії регламентується законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами та доповненнями, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України), іншими нормативними документами. Умови для харчування в гімназії створені,але харчування діте не проводилося у звязку із дистанційним форматом навчання.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

Прагнемо, щоб здобувачі освіти та їхні батьки вважали, що оцінювання результатів навчання учнів у закладі освіти є справедливим і об’єктивним. Педагогічні працівники в усній формі, на сайті закладу, на інформаційних стендах у навчальних кабінетах та інших приміщеннях закладу знайомили учасників освітнього процесу з критеріями оцінювання. Учні залучаються до спільного розроблення критеріїв оцінювання їхньої діяльності. Система оцінювання в закладі освіти ґрунтується на компетентнісному підході. Учителі (75%) розробляють компетентнісні завдання для проведення оцінювання, застосовують формувальне оцінювання, що передбачає відстеження індивідуального поступу учня, практикують само та взаємооцінювання. Педагоги застосовують формувальне оцінювання: систематично відстежують та відображають розвиток, процеси навчання і результати кожного учня, регулярно надають їм ефективний зворотний зв’язок щодо їхньої роботи (68%).

На закінчення 2022/2023 навчального року у закладі освіти навчається 118 учнів. Згідно з річним планом роботи  освітнього закладу  на 2023/2024 навчальний рік адміністрацією було проведено аналіз досягнень учнів 1-4, 5-9-х класів за 2022/2023 навчальний рік.

За підсумками аналізу навчальних досягнень 2021/2022 навчального року із 118  учнів 1-9 класів:

 • 47 учнів 1-4 класів  оцінені вербально, формувально та рівнево  і оформлені свідоцтва досягнень;
 • 118 учнів переведено на наступний рік навчання;
 • 5 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;
 • неатестованих учнів немає.

Результати  річного  оцінювання  знань  здобувачів освіти освітнього закладу   наведено  в  діаграмі.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, робимо висновок, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня.

Адміністрація закладу здійснює моніторинги шляхом: проведення вхідного контролю знань здобувачів освіти 5-9-х класів (діагностичні контрольні роботи) на початку навчального року з предметів інваріантної складової навчального плану: українська мова, математика за питаннями з відкритою формою відповіді, інші предмети, вхідне тестування; адміністративні контрольні роботи за підсумками освітньої діяльності у семестрах, навчальному році; моніторинги (тестування ) з предметів, які викладають вчителі, що атестуються.

Деякі порівняльні аналізи в діаграмах.

Середня наповнюваність класів у 2022/2023 навчальному році становить 13 учнів.

Аналіз руху учнів

Учнів на початок 2021/2022 н.р. Вибуло Прибуло Учнів на кінець 2021/2022н.р.
118 118

 

Основними напрямами роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку.

Робота з обдарованою молоддю

У 2022/2023 н. р. значна увага приділялася роботі з обдарованими дітьми, втілювались у життя заходи щодо реалізації програми «Обдарована дитина».

Ефективною формою роботи для реалізації, утвердження своїх здібностей є предметні олімпіади та конкурси.

У зв’язку з   війною участь в міських етапах предметних олімпіад та конкурсах змогли взяти лише учні 5-9 класів, тому кількість призових місць у 2022/2023 н. р. могла би бути більшою.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика взяли участь 5 школярів. Демешко Яків, учень 5 класу (вч. Сухотіна С.П.) зайняв І місце.

Учасниками Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка в ІІ етапі було 5 учнів. Призових місць немає. Також учні гімназії брали участь у ІІ (міському) етапі учнівських олімпіад та конкурсів. Результати наступні: Анастасія Денисюк, учениця 9 класу посіла 2 місце з правознавства;  Кас′яненко Тимур, учень 7 класу зайняв 3 місце з фізики; Могилко Милана, учениця 7 класу посіла ІІ місце у конкурсі «Поетична пристань».

Хочеться подякувати подякувати всім вчителям-предметникам за якісну підготовку учнів.

У закладі значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління, розвитку  творчої особистості кожного учня. Учні закладу на чолі з учителем фізичної культури Андрієм КРИВОГУЗОМ взяли участь у Всеукраїнському онлайн-марафоні «Рух – це здорово».2 учні – у конкурсі малюнків «Охорона праці  очима дітей» (вч. Тетяна ТИМОФЄЄВА)

Учасниками конкурсу з англійської мови «Гринвіч» стали 10 учнів.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що робота гімназії з обдарованими дітьми виконувалася згідно плану на належному рівні.

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 

 

 

Кількісний склад працівників закладу освіти:

Педагогічних працівників – 14

Працівники закладу – 10

 

В закладі працює 14 учителів, із них:

 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 5;
 • 5 – «спеціаліст першої категорії»;
 • 2 – «спеціаліст другої категорії»;
 • 1 – «бакалавр»;
 • 1 – «молодший спеціаліст».

1 вчитель мають педагогічне звання «старший учитель».

Проєктна потужність гімназії – 190 учнів.

Протягом навчального року педагогічні працівники закладу працювали над загальношкільною науково-методичною проблемою «Забезпечення професійної мобільності вчителя для формування ключових компетентностей учнів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» .

Аналіз роботи педагогічної діяльності засвідчує, що основну увагу вчителі приділяли підвищенню фахової майстерності, розвитку власної творчої особистості, спільному вирішенню завдань, поставлених сьогоденням, щодо втілення сучасних інновацій та педагогічних технологій, сприяли творчому підходу до реалізації ідей програм з кожного предмета на забезпечення, засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів.

Робота методичного об’єднанння класних керівників(відповідальна Тимофєєва Т.В.) була спланована, засідання проводилися на належному рівні з обговоренням науково-теоретичних питань і практичної діяльності вчителів.

Педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Традиційним у закладі освіти залишилося проведення предметних тижнів учителів, які атестуються.

Питання методичної роботи з педагогічними кадрами, удосконалення професійної майстерності були предметом обговорення на засіданнях педагогічних рад, нарад при директорі.

Разом з тим в організації методичної роботи багато невирішених проблем, суттєвих недоліків:

 • недостатньо налагоджене взаємовідвідування уроків учителями;
 • педагоги залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;
 • потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у сертифікації вчителів та конкурсі «Учитель року».

Виховна робота

В основу організації системи виховної роботи навчального закладу покладено Програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів», Концепцію національно-патріотичного виховання учнівської молоді, факультативу, спортивних секцій, учнівського самоврядування. З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України та забезпечення повноцінного розвитку школяра, розумового, естетичного, фізичного виховання у закладі освіти діяла  спортивна секція футболу.

Серед проведених традиційних шкільних заходів є: День знань, День фізичної культури і спорту в рамках якого проведено лінійку в 1 класі(очно) до відкриття Олімпійського тижня, Олімпійські уроки, виставку малюнків та флешмоб, осінній ярмарок, флешмоб до Міжнародного дня Миру, День партизанської слави, загальношкільні заходи до Дня працівників освіти, написання Всеукраїнського радіо диктанту національної єдності до Дня української писемності та мови, заходи та флешмоби до Дня Гідності і Свободи, загальношкільний виховні заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору, акція «Запали свічу», загальношкільне свято до дня Святого Миколая, новорічні розваги, захід до Дня Соборності України, акція «Ланцюг єднання», виховний захід до відзначення Дня Героїв Крут, виховний захід до Дня Героїв Небесної Сотні, літературна композиція до Міжнародного дня рідної мови, Шевченківські читання та виховні заходи до відзначення дня народження Т.Г. Шевченка. Традиційно у нашому навчальному заході ми також відзначаємо Міжнародний день пам’яті Чорнобиля (26.04), День пам’яті та примирення (08.05), День вишиванки (19.05), День Матері (07.05), Міжнародний день захисту дітей (01.06) та Свято останнього дзвоника (03.06). Однак, цього річ, за умов загальнонаціонального карантину та війни нам не вдалося провести  усі ці заходи з учнями в гімназії офлайн, частина з них проводилася в дистанційному форматі.

Уся робота колективу закладу спрямована на виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії. З цією метою налагоджено використання державної символіки України, проведено ряд виховних заходів, що сприяли формуванню почуття патріотизму в здобувачів освіти. Національне виховання є важливою складовою виховного процесу в закладі.

Важливим аргументом самоорганізації дитини є учнівське самоврядування, яке направляє до пошуку шляхів, оцінок, позицій життєвої активності. Виходячи з таких позицій, у гімназії створено модель учнівського самоврядування. Його діяльність здійснюється за чітко складеними планами, засідань учнівської ради та кожного міністерства та комісій згідно графіка 1 раз на тиждень. Роботу учнівського самоврядування координує педагог-організатор Я.С.Сірак.

Представники учнівського самоврядування були активними учасниками всіх загальношкільних заходів. Члени учнівського самоврядування працювали згідно Статуту, виконували свої обов’язки відповідно до приналежності до тої чи іншої комісії чи міністерства.

 

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

Якість освітньої діяльності неможлива без розуміння шляхів розвитку закладу освіти. Цілі розвитку та основні кроки задля їх досягнення формулюються у Стратегії розвитку, що містить визначення цінностей, які сповідує заклад.

Тому у 2022/2023 навчальному році адміністрація закладу освіти працювала над створенням Стратегії розвитку на 2021-2026 роки для удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі.

Створенню Стратегії розвитку у закладі освіти передувало анкетування педагогічних працівників, учнів та батьків, що дало змогу сформувати уявлення про наявний стан діяльності закладу. Анкетування проводилося цілком анонімно з використанням Google-форм у  жовтні 2022 року.

Серед педагогічних працівників у анкетуванні взяли участь 13 осіб.

 • 100 % вчителів зазначили, що у закладі освіти створені належні умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації.
 • 66,7% педагогів зазначили, що у закладі немає жодних перешкод для професійного розвитку, 5% – вказали на відсутність матеріального заохочення з боку керівництва (хоча преміювання педагогічних працівників відбувається), 3% вважають, що у закладі недостатня матеріально-технічна база.
 • 92,6% педагогів задоволені освітнім середовищем та умовами праці у закладі, 7,2% (2 вчителі) – незадоволені.
 • 87,4% відповіли, що в цілому психологічний клімат в закладі сприяє співпраці педагогів, 12,6% відповіли, що співпраця з колегами відсутня.
 • 12 педагогів, що брали участь в анкетуванні вважають, що керівництво закладу відкрите до спілкування, вони можуть вільно висловлювати свою точку зору, навіть якщо вона не співпадає з думкою керівництва, 2 колег дали протилежні відповіді.

Щодо результатів анкетування учнів, то:

 • 89% здобувачів освіти зазначили, що їм подобається перебування у гімназії, 11%, відповіли, що не дуже.
 • 90% зазначили, що їм комфортно у гімназії, 10% відповіли, що не дуже комфортно.
 • 93% здобувачів освіти стверджують, що вони почувають себе безпечно у закладі, 7% – здебільшого ні.
 • 55,6 % учнів зауважили, що не відчувають булінгу у гімназії, 36,1% відповіли щодо них були поодинокі випадку булінгу та цькування, 3,6 % зазначили, що досить часто відчувають цькування.
 • 89% учнів відповіли, що керівництво закладу розглядає їхні звернення, 11 % зазначили, що їм невідомо про можливість звернення.

У анкетуванні батьків взяло участь 56 осіб.

 • 90,6 % батьків зазначили, що їхня дитина охоче відвідує гімназію, 9,4% батьків відповіли, що неохоче.
 • 98 % зазначили в анкетуванні, що їм вдається поспілкуватися з керівництвом закладу та досягти взаєморозуміння, 2 % – дали протилежну відповідь.
 • 48 з опитаних батьків задоволені організацією освітнього процесу взакладі, 5 батьків переважно незадоволені.
 • 86,8% батьків вважають, що учителі справедливо оцінюють навчальні досягнення їхньої дитини,13,2% вважають, що інколи оцінювання несправедливе.
 • 100% батьків задоволені харчуванням дитини у закладі.
 • 75,5% батьків у анкетуванні зазначили, що їхні права як учасників освітнього процесу не порушуються, 18,9 відповіли, що інколи порушуються, але вирішуються, 4,7% (3 батьків) – інколи порушуються і не вирішуються.

Під час розроблення Стратегії розвитку закладу та річного плану роботи ми намагалися врахувати результати вищеописаного анкетування, особливо що стосується булінгу та цькування.

Протягом 2022/2023 н. р. заклад освіти працював за освітньою програмою, складеною відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, яка враховувала побажання учнів та батьків.

Освітня програма для  1-2 класів розроблена за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., затвердженою  наказом МОН України  08.10.2019 року №1272;

для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., затвердженою  наказом МОН України  08.10.2019 року №1273;

для 5 класів- за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти Наказ МОН від 19.02.2021 № 235(додаток3)

Освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (додаток 13);

У 2022/2023 навчальному році навчальний заклад працював за річним планом, затвердженим за засіданні педагогічної ради, складеним на основі «Абетки для директора».

Для здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності у закладі освіти розроблена внутрішня система забезпечення якості, що включає критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти, управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти, систему та механізм забезпечення академічної доброчесності. Проте повинна визнати, що моніторинг освітньої діяльності протягом 2022/2023 року здійснювався лише частково, що певною мірою пов’язано із війною. Цього навчального року адміністрацією навчального закладу здійснювалося вивчення стану ведення класних журналів, здійснювалася перевірка ведення зошитів з української мови. На основі перевірки складені аналітичні довідки, що підшиваються та зберігаються.

Хочу зазначити, що закладу працює в режимі стабільності, ліміти на використання енерго- не перевищено.

Проте, на сьогодні залишається багато нагальних проблем, які необхідно вирішити. Це встановлення огорожі закладу, заміна 17 старих вікон на нові, ремонт подвір’я (укладення плитки), організацію питного режиму у закладі освіти (кулери).

Адміністрація закладу постійно вивчає потреби учнів та працівників, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію.

Для успішної роботи та конструктивної взаємодії здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти важливе значення має створення сприятливого психологічного клімату у колективі. Психологічний клімат у закладі є визначальним чинником для створення комфортних умов для здобувачів освіти та працівників. Результати анкетування, проведенні у березні, свідчать в загальному про сприятливий психологічний клімат у колективі. Адміністрація завжди схиляється до конструктивного вирішення конфліктів.

Однією з важливих складових управлінського процесу є безумовне виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає перелік обов’язкової інформації, яку заклад має оприлюднювати. У нашому навчальному закладі створений та активно функціонує офіційний сайт, де є відкритий доступ до вищезгаданої публічної інформації, що знаходиться у рубриці «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти». Сайт закладу постійно оновлюється, висвітлює події, які відбуваються у житті гімназії.

Кадрова політика закладу спрямована на забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними та іншими працівниками. Протягом 2022/20223н. р. заклад освіти був забезпечений кадрами на 98 % .

У минулому навчальному році атестацію пройшли вчитель початкових класів Оксана Лентовська та  Адміністрація навчального закладу сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, розроблений перспективний план підвищення кваліфікації та план підвищення кваліфікації на рік. Планові курси педагогічні працівники проходять на базі МОІППО, педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус», «Едера», де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Директор гімназії у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти їх вирішення. З них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є педагогічні ради, наради при директору, індивідуальні бесіди, інформування (офлайн/онлайн). Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва у закладі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв’язку з цим  надається колегам  більше самостійності, відповідно їхньої кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

Віримо в наш навчальний заклад, захоплюємося його талановитими особистостями: учнями, вчителями, випускниками, які примножують справу нашої гімназії та нашого рідного села Грушівка.

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ НА 2023/2024 Н.Р.

 

Роботу гімназії в  2023/2024  н.р. спрямувати за такими напрямками:

 

 1. Створення умов для здобуття базової загальної середньої освіти на рівні державного стандарту.
 2. Удосконалення роботи щодо профорієнтації учнів на соціально необхідні професії.
 3. Удосконалення форм роботи та впровадження інноваційних технологій в роботі з дітьми «групи ризику» та обдарованими учнями.
 4. Зменшення негативного впливу на дітей соціального середовища шляхом удосконалення позакласної та виховної гурткової роботи.
 5. Оновлення змісту освіти в рамках НУШ, розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.
 6. Забезпечення безперешкодного доступу осіб із обмеженими фізичними можливостями до закладу та здобуття ними освіти.
 7. Посилення уваги до дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування.
 8. Виховання морально, фізично і психологічно здорового покоління, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності.
 9. Сприяння організації дитячих та підліткових об’єднань, спрямованих на формування національно-патріотичних почуттів та загальнолюдських цінностей.
 10. Створення умов для реалізації у роботі вчителів-предметників компетентнісного підходу з обов’язковим прогнозуванням результатів освітнього процесу.
 11. Впровадження в освітній процес інформаційно-комунікативних технологій.
 12. Створення необхідних умов для ефективної реалізації правового, патріотичного, морального виховання дітей та учнівської молоді.
 13. Зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу шляхом залучення підприємств, організацій, громадськості, спонсорів, батьків.
 14. Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомле­ною громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.
 15. Становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної компетентностей.
 16. Використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, робота з батьками  та громадськістю.
 17. Формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, потреби і вміння самовдосконалюватися.
 18. Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді.
 19. Надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб.
 20. Пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей.

СЕРПЕНЬ

Розділ Зміст діяльності Відповідальні Термін Вихід Примітка
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України «Про мову», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» 1.Облік дітей 5-18 років ЗНВР, Чмир А.В. До 30.08.23 Списки  
2.Облік працевлаштування ЗНВР, Чмир А.В. До 05.09.23 Звіти  
3.Зарахування учнів у перший клас та новоприбулих учнів. Директор, Лентовська О.В. До 01.09.23 Наказ  
2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці 1. Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до навчального року. Вивчення стану ТБ у гімназії. ЗНВР, Чмир А.В., класні керівники 1-9 класи, завгосп Глушко С.Й. До 19.08.23 Акт  
2.Проведення інструктажу з охорони праці, пожежної безпеки Директор, Лентовська О.В. До 30.08.23 Інструктаж  
3.Перевірка стану куточків з техніки безпеки у кабінеті інформатики, спортивному залі. ЗНВР, Чмир А.В. До 28.08.23 Куточки  
4.Складання комплексу заходів щодо запобігання дитячому травматизму. ЗНВР, Чмир А.В. До 30.09.23 План  
5.Аналіз санітарних книжок. ЗНВР, Чмир А.В. До 02.09.23 Довідка  
3.Організаційно – педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування 1.Розподіл педагогічного навантаження вчителів. Адміністрація До 05.09.23 Тарифікаційні листи  
2.Складання розкладу на перший семестр, графіків. ЗНВР, Чмир А.В. До 01.09.23 Розклад  
3.Закріплення наставників за молодими вчителями. Деректор, Лентовська О.В. До 30.09.23 Наказ  
3.1.Робота з педагогічними кадрами 1.Ознайомлення працівників гімназії із правилами внутрішнього трудового розпорядку, планом роботи гімназії. Директор, Лентовська О.В. До 02.09.23 Наказ  
2.Нарада при директорі №1:

– контроль за оформленням  документації;

– підготовка наказів з основної діяльності:

– контроль за дотриманням єдиного мовленнєвого режиму;

– контроль обліку дітей шкільного віку.

Директор, Лентовська О.В. 29.08.23 Протокол  
3.Участь у роботі МО класних керівників Вчителі 1-9 кл. Згідно граф. Графік  
4.Складання плану засідань МО класних керівників Керівник МО, Тимофєєва Т.В. До 02.09.23 План  
5.Перевірка особових справ учнів, алфавітної книги, оформлення класних журналів Діловод, Тимофєєва Т.В., класні керівники 1-9 кл. До 02.09.23 Довідка  
6.Уточнення робочого навчального плану та програм ЗНВР, Чмир А.В. До 02.09.23 Довідка  
3.2.Робота з учнями 1.Складання плану виховної роботи

2.Забезпечення учнів підручниками

3.Підготовка до Дня знань

Педагог-організатор, бібліотекар Хоменко О.В. До 02.09.23 План, довідка, свято  
3.3.Робота з батьками Проведення консультацій для батьків майбутніх першокласників

 

ЗНВР, Чмир А.В., вчитель 1 класу Чмир А.В. До 02.09.23 Консультація  
4.Інноваційна та науково – методична діяльність Педагогічна рада

1.1    Аналіз роботи педагогічного колективу щодо реалізації освітянських завдань у 2021/2022 н. р. та визначення основних аспектів розвитку системи шкільної освіти у 2022/2023 н. р.

1.2    Про вибір форми здобуття загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році та вибір формату навчання в умовах правового режиму воєнного стану, затвердження структури та тривалості навчального тижня.

1.3    Аналіз роботи бібліотеки за 2021/2022 н.р. та планування роботи на новий 2022/2023 н.р.

1.4    Педагогічне навантаження для вчителів школи та розподіл обов’язків між працівниками на 2022/2023 н.р.

1.5    Затвердження структури гімназії на 2022/2023 н. р. та режиму роботи у 2022/2023 н. р.

1.6    Особливості організації освітнього процесу у 2022/2023 н.р.

1.7    Організація 1 уроку у 2022 році. Методичні рекомендації до 1 уроку. Методичні рекомендації предметів.

1.8    Про затвердження системи оцінювання у 3-4, 5 класах НУШ.

1.9    Про затвердження Алгоритму дій педагогічних працівників при сигналі «Повітряна тривога».

1.10 Атестація 2022/2023.

1.11 Організація НМР закладу

 

Директор, Лентовська О.В. ЗНВР, Чмир А.В. 30.08.23 Протокол  

 

Графік внутрішнього контролю в гімназії

Види контролю Зміст контролю Термін виконання Форма обговорення
Попереджувально – тематичний контроль Відповідність змісту уроку навчальним програмам ІІІ тиждень З/ПК
Фронтально – оглядовий контроль 1.Робота МО класних керівників, на початок навчального року

2.Підготовка вчителя до початку навчального року

3. Моніторингове дослідження стану здоров’я дітей

4.Забезпеченість учнів підручниками

ІV тиждень Д/СП

 

З/І

З/І

Б/Д

 

 

Фронтально – персональний контроль
Класно – узагальнювальний контроль Дотримання єдиних вимог до учнів ІV тиждень З/І
Оперативний контроль 1.Ведення класних журналів

2.Якість ведення документації гімназії

3.Виконання планів виховної роботи

4.Техніка безпеки й охорона праці

5.Наявність програмно-тематичного й поурочного планів

6.Робота бібліотеки

ІV тиждень З/І

Д/І

ПО/І

З/СП

З/І

Д/І

Придметно – узагальнювальний контроль

 

Примітка:

 1. Вивчає питання:

Д – директор

З – ЗНВР

ПО – Педагог-організатор

Б – бібліотекар

 1. Форма обговорення:

П – педрада

МО –  методичне об’єднання класних керівників гімназії

Д – нарада при директорові

Н – наказ по гімназії

І – інструктивно-методична нарада

К – педагогічний консиліум

Р – рада гімназії

ЗБ – батьківські збори

СП – співбесіди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

Розділ Зміст діяльності Відповідальні Термін Вихід Примітка
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» 1.Аналіз зарахування дітей до гімназії ЗНВР, Чмир А.В. До 05.09.23 Звіт  
2.Всеукраїнський рейд «Урок» ЗНВР, Чмир А.В. До 30.09.23 Довідка, наказ  
3.Аналіз працевлаштування випускників 9-го класу ЗНВР, Чмир А.В., директор, Лентовська О.В. До 10.09.23  Звіт  
2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці 1.Складання соціальних карт класів, списки учнів за категоріями ЗНВР, Чмир А.В. До 16.09.23 Соціальний паспорт  
2.Організація харчування учнів у їдальні гімназії (у разі відновлення освітнього процесу очно) Директор, Лентовська О.В., батьківський комітет До 05.09.23 Наказ  
3.Організаційно – педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування 1.Нарада при директорі № 2

– Про організацію чергування в гімназії

– Підготовка до Дня працівників освіти

– Аналіз відвідування учнями уроків

– Аналіз виконання внутрішнього контролю в гімназії

Директор, Лентовська О.В. 17.09.23 Протокол  
2.Нарада при ЗНВР  №1

– Організація роботи щодо виконання навчальних програм

– Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо вивчення предметів

– Про організацію роботи методичної роботи в гімназії

– Інструктаж щодо заповнення класних журналів. Єдині вимоги до ведення журналів

– Про роботу з обдарованими дітьми

– Робота з молодими вчителями, закріплення наставників

3. Педагогічна рада

«Як відновити спілкування “вчитель-учень” в умовах військового стану»

ЗНВР, Чмир А.В. 05.09.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.23

Протокол  
4.Організаційні засідання МО класних керівників Керівник МО, Тимофєєва Т.В. До 10.10.23  Протокол  
3.1.Робота з педагогічними кадрами 1.Нарада із класними керівниками про оформлення класних журналів

2.Єдині вимоги до писемного та усного мовлення

 ЗНВР, Чмир А.В., учителі-предметники

 

 

 

 

До 17.10.23 Співбесіда  
3.2.Робота з учнями 1.День знань Адміністрація 01.09.23  Сценарій  
2. Спартакіада, присвячена Дню фізкультури та спорту Учитель фізкультури, Кривогуз А.В. До 09.09.23 Заходи  
3.Провести вибори членів учнівської ради на 2022/2023 н. р. (по відновленню освітнього процесу офлайн) Педагог-організатор По можливості Протокол  
4.Сформувати склад ради профілактики правопорушень ЗНВР, Чмир А.В. До 09.09.23 Положення про раду гімназії  
5.Створити соціальний паспорт гімазії ЗНВР, Чмир А.В. До 10 .09.23 Соціальний паспорт  
3.3.Робота з батьками 1.Загальні батьківські збори

 

ЗНВР. Чмир А.В., директор гімназії, Лентовська О.В. 01.09.23  Протокол  
4.Інноваційна та науково – методична діяльність 1.Організація методичної роботи з педагогічними кадрами у 2022/2023 н. р. ЗНВР, Чмир А.В. До 16.09.23 Наказ  
2.Організація роботи  МО класних керівників гімназії Керівник методоб’єднання, Тимофєєва Т.В. До 16.09.23 Наказ  
3.Атестація 2022/2023 н. р. ЗНВР, Чмир А. В. До 15.09.23 Наказ  
5. Економічна  та фінансово – господарська діяльність з розвитку матеріально – технічної бази 1.Організація інвентаризації матеріальних цінностей Директор, Лентовська О.В., завгосп, Глушко С.Й. До 30.09.23 Наказ  
   

 

Графік внутрішнього контролю гімназії

Види контролю Зміст контролю Термін виконання Форма обговорення
Попереджувально – тематичний контроль Форми й методи обліку знань,умінь і навичок. Методика повторення  вивченого матеріалу. Раціональне використання робочого часу на уроці. І тиждень  

З/І

Фронтально – оглядовий контроль Робота МО класних керівників, на початку навчального року. Стан відвідування уроків учнями дистанційно/офлайн. Профілактика правопорушень.

Моніторингове дослідження стану здоров’я дітей

Робота класних керівників щодо виховання відповідального ставлення до навчання

ІІ тиждень           З/І

 

 

З/Н

З/Н

Фронтально – персональний контроль Аналіз роботи МО класних керівників гімназії.

Робота з молодими й малодосвідченими вчителями. Моніторингове дослідження професійної майстерності педагогічних кадрів

Атестація вчителів у навчальному році

ІV тиждень З/Н

З/І

З/І

 

Д/І

Класно – узагальнювальний контроль  Моніторинг якості освіти учнів (вхідне, поточне й підсумкове діагностування рівня навчальних досягнень )

Індивідуальна робота з учнями

ІІ тиждень З/Н

 

З/І

Оперативний контроль Ведення учнівських щоденників

Виконання єдиних вимог до усного й писемного мовлення

Вивчення правил пожежної безпеки

Робота гуртків, факультативів, курсів за вибором

І тиждень            З/І

З/І

З/МО

З/І

Наявність програмно-тематичного й поурочного планів, відповідність їх навчальному плану

Ведення документації класними керівниками

ІV тиждень З/МО

 

З/СП

Придметно – узагальнювальний контроль Вивчення досягнень з української мови та літератури ІІІ тиждень З/СП

З/І

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ

 

Розділ Зміст діяльності Відповідальні Термін Вихід Примітка
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» 1.Аналіз відвідування учнями занять (онлайн/офлайн) ЗНВР, Чмир А.В. До 07.10.23 Довідка  
   
2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці 1.Корегування системи заходів гімназії з профілактики наркоманії, СНІДу, венеричних захворювань серед учнів ЗНВР, Чмир А.В. До 02.10.23 План  
   
3.Організаційно – педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування

3.1.Робота з педагогічними кадрами

1.Засідання атестаційної комісії. Ознайомлення педагогів із типовим положенням про атестацію Директор, Лентовська О.В. До 10.10.23 Протокол  
2.Оперативно-методичні наради

-Про проведення факультативу

-Співбесіда з вчителями «Навчальний план – програма – програмно-тематичне  планування – поурочне планування – класний журнал»

– Про організацію і проведення предметних олімпіад І рівня

– Про роботу над впровадженням Державних стандартів початкової освіти

ЗНВР, Чмир А.В. 17.10.23 Протокол  
3. Проведення предметних олімпіад І рівня за окремим графіком Адміністрація, ЗНВР, Чмир А.В. Протягом місяця Графік, протоколи  
  4.   Нарада при директорі №3:

– аналіз взаємовідвідування уроків;

– організація курсів підвищення кваліфікації вчителів;

– робота бібліотеки;

– організація олімпіад.

     
3.2.Робота з учнями Козацькі забави. Змагання Адміністрація, ЗНВР, Чмир А.В., вчитель фізичної культури, Кривогуз А.В. 12.10.23  Захід  
3.3.Робота з батьками Просвіта батьків

 

Педагог-організатор Згідно виховного плану Протокол  
4.Інноваційна та науково – методична діяльність 1. Тренінг

«Психологічна стійкість педагога в умовах війни»

 

ЗНВР, Чмир А.В. 31.10.23 Протокол  
5. Економічна  та фінансово – господарська діяльність з розвитку матеріально – технічної бази 1.Підготовка систем опалення до роботи в зимовий період Завгосп, Глушко С.Й. До 15.10.23 Акт  

 

 

Графік внутрішньошкільного контролю

Види контролю Зміст контролю Термін виконання Форма обговорення
Попереджувально – тематичний контроль Ефективність використання міжпредметних зв’язків

Методика викладання нового матеріалу

Стан успішності й дисципліни 5 класу

Упровадження активних форм і методів навчання

ІІ тиждень З/СП

З/СП

З/Н

З/І

Фронтально – оглядовий контроль Дотримання державних санітарних правил і норм

Профілактика шкідливих звичок

І тиждень З/І

З/Р

Фронтально – персональний контроль
Класно – узагальнювальний контроль Рівень підготовки учнів до уроку

Нормування домашніх завдань . Ефективність використання робочого часу на уроці

Стан освітнього процесу в 5 класі

І тиждень З/СП

З/І

 

З/Н

Оперативний контроль Ведення класних журналів

Стан збереження підручників

Техніка безпеки й охорона праці

Робота бібліотеки

ІV тиждень З/МО

Б/СП

З/Д

Д/СП

Придметно – узагальнювальний контроль Використання інноваційних технологій на уроках природознавства та географії ІІ – ІІІ тиждень З/ЗП

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОПАД

Розділ Зміст діяльності Відповідальні Термін Вихід Примітка
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Аналіз відвідування учнями гімназії (онлайн/офлайн) ЗНВР, Чмир А.В. До 04.11.23 Довідка  
2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці Перевірка стану охорони праці в  кабінеті та дотримання санітарного режиму в навчальних класах Директор гімназії, Лентовська О.В. До 11.11.23 Довідка  
3.Організаційно – педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування 1.Оперативно-методичні наради

-Про шляхи удосконалення роботи щодо вироблення в учнів практичного застосування знань

– Про рівень організації роботи учнів з підручником

– Про участь учнів у міських олімпіадах з базових дисциплін.

– Про підготовку та виготовлення документів про освіту, випускників 9 класу

– про участь у міському етапі Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика та Т.Г.Шевченка

2.Нарада при директорі № 4:

– дотримання санітарно-гігієнічного режиму в гімназії;

– контроль за проведенням факультативу;

– про підготовку та проведення засідань педради.

ЗНВР, Чмир А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, Лентовська О.В.

28.11.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2023

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

 
3.1.Робота з педагогічними кадрами 1.Засідання МО класних керівників

2.Контроль за освітнім процесом

ЗНВР, Чмир А.В., керівник МО, Тимофєєва Т.В.

 

Згідно плану

протягом місяця

Протокол

довідка

 

 
3.2.Робота з учнями 1.День української писемності та мови ЗНВР, Чмир А.В., вчитель укр. мови, Сухотіна С.П. До 21.11.23 Сценарій  
3.3.Робота з батьками Батьківський лекторій

 

Класні керівники 1-9 кл., ЗНВР, Чмир А.В. Згідно плану Протокол  
4.Інноваційна та науково – методична діяльність 1. Організація роботи з учнями з початковим рівнем навчальних досягнень та обдарованими дітьми

2. Методичні посиденьки

««Дорожня карта»: впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти в 5-9 класах»

ЗНВР, Чмир А.В.

 

 

 

ЗНВР, Чмир А.В.

Протягом місяця

 

 

18.11.23

План  
5. Економічна  та фінансово – господарська діяльність з розвитку матеріально – технічної бази Контроль за енергозбереженням Завгосп, Глушко С. Й. Протягом місяця Довідка  

 

 

 

 

Графік внутрішнього контролю гімназії

 

Види контролю Зміст контролю Термін виконання Форма обговорення
Попереджувально – тематичний контроль Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури в 9 класі

Урахування індивідуальних особливостей учнів

Використання кращого педагогічного досвіду на уроці

ІІІ тиждень З/І

 

З/СП

З/ПК

Фронтально – оглядовий контроль Профілактика правопорушень І тиждень З/СП
Фронтально – персональний контроль Моніторингове дослідження професійної майстерності педагогічних кадрів. Атестація вчителів у навчальному році ІV тиждень З/СП
Класно – узагальнювальний контроль
Оперативний контроль Виконання планів виховної роботи. Аналіз планів роботи класних керівників

Організація гарячого харчування

І тиждень З/МО

 

Д/Д

Придметно – узагальнювальний контроль Організація позаурочної навчальної роботи

Стан викладання, рівень сформованості навчальних досягнень з математики та хімії

ІІ тиждень З/Н

З/Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУДЕНЬ

Розділ Зміст діяльності Відповідальні Термін Вихід Примітка
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Складання списків дітей 5-річного віку, які проживають у мікрорайоні гімназії Учитель 4-го класу, Славінська С.П. До 16.12.23 Списки  
2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці Бесіди з профілактики нещасних випадків під час зимових канікул Адміністрація, класні керівники 1-9 кл. До 23.12.23 Бесіда  
3.Організаційно – педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування

3.1.Робота з педагогічними кадрами

1.Оперативно-методична нарада

– Практичні поради вчителям щодо проведення різних типів уроків

– Робота з обдарованими дітьми, учнями що мають підвищену мотивацію до навчально – пізнавальної діяльності

– Про проведення підсумкових контрольних (діагностувальних) робіт і моніторингів

– Про роботу методичного об’єднання класних керівників Грушівської гімназії

ЗНВР, Чмир А.В. 23.12.23 Протокол  
2.Аналіз успішності за І семестр ЗНВР, Чмир А.В. До 30.12.23 Довідка  
3.Перевірка ведення класних журналів 1-9-х класів ЗНВР, Чмир А.В. До 30.12.23 Довідка  
4.Аналіз результатів перевірки навичок читання вголос учнів 4-го класу ЗНВР, Чмир А.В. До 30.12.23 Довідка  
5.Підготовка та проведення адміністративних контрольних робіт ЗНВР, Чмир А.В. До 30.12.23 Моніторинг  
6.Нарада при директорі № 5

-аналіз контрольних робіт за І семестр

-про підсумки контролю за ведення документації гімназії

-виховна робота на канікулах

-аналіз стану здоров’я здобувачів освіти

 

Директор, Лентовська О.В. До 30.12.23 Протокол  
  7. Педагогічна рада

«Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі другого ступеня»

ЗНВР, Чмир А.В. 22.12.2023 Протокол  
3.2.Робота з учнями 1.Свято Миколая

2.Новорічне свято

Педагог-організатор, 19.12.23

23.12.23

 

Сценарій  
3.3.Робота з батьками Батьківські збори

 

Класні керівники 1-9 кл. Згідно плану Протокол  
4.Інноваційна та науково – методична діяльність Індивідуальні консультації для вчителів ЗНВР, Чмир А.В. Протягом місяця Бесіда  
5. Економічна  та фінансово – господарська діяльність з розвитку матеріально – технічної бази 1.Облік ялинкових прикрас Завгосп, Глушко С.Й. До 30.12.23 Акт  
2.Рейд «Живи, книго» Бібліотекар Протягом місяця Довідка  

 

 

 

Графік внутрішнього контролю гімназії

 

Види контролю Зміст контролю Термін виконання Форма обговорення
Попереджувально – тематичний контроль Самостійна робота учнів на уроці

Відповідність змісту уроку навчальним програмам

Стан успішності й дисципліни в 9 класі

Перевірка навичок читання учнів 4 класу

ІІ тиждень З/СП

З/ПК

З/Н

З/ЗП

Фронтально – оглядовий контроль Робота з батьками

Дотримання державних санітарних правил і норм

Стан відвідування уроків учнями

І тиждень З/ПК

З/Н

З/Д

Фронтально – персональний контроль Робота з молодими й малодосвідченими вчителями І тиждень З/СП
Класно – узагальнювальний контроль  Дотримання єдиних вимог до учнів

Моніторинг якості освіти учнів (вхідне, поточне й підсумкове діагностування рівня навчальних досягнень)

Індивідуальна робота з учнями

ІІ – ІІІ тижні З/Н

З/ПК

 

З/Н

Оперативний контроль Ведення учнівських щоденників. Виконання єдиних вимог до усного й писемного мовлення

Якість ведення документації гімназії

Виконання санітарно-гігієнічних норм забезпечення освітнього процесу

Стан збереження підручників

Робота гуртків, факультативу

Підготовка до ДПА

Виконання навчального плану й державних програм

Ведення документації класними керівниками

ІV тиждень З/Н

 

Д/СП

З/МО

 

З/Н

З/Д

З/І

З/Н

З/Д

Придметно – узагальнювальний контроль Стан викладання та рівень знань учнів з історії та правознавства

Ведення ділової документації

Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з біології та інформатики

ІІІ тиждень

 

ІV тиждень

І – ІІ тиждень

З/Н

 

З/Н

З/ЗП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень

Розділ Зміст діяльності Відповідальні Термін Вихід Примітка  
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»        

 

 
2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці Організація безпеки у гімназії ЗНВР, Чмир А.В., завгосп, Глушко С.Й. До 16.01.24 Довідка  
3.Організаційно – педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування

3.1.Робота з педагогічними кадрами

1.Оперативно-методичні наради

– Підсумки виконання плану роботи за І семестр

– Робота вчителя з учнями 4 класу щодо підготовки до ДПА

– Перевірка програмно-тематичного планування на ІІ семестр

ЗНВР, Чмир А.В. 03.01.24 Протокол  
2.Складання розкладу ІІ семестр ЗНВР, Чмир А.В. До 11.01.24 Розклад  
3.Результати перевірки журналів щодо виконання навчальних планів та програм ЗНВР, Чмир А.В. До 09.01.24 Наказ  
4.Виконання навчальних програм за І семестр ЗНВР, Чмир А.В. До 09.01.24 наказ  
5. Нарада при директорі №6:

-підсумки освітньої роботи за І семестр;

-про фінансово-господарську діяльність гімназії у І семестрі;

-аналіз контролю виконання управлінських рішень.

Директор, Лентовська О.В. До 16.01.24 Довідка  
3.2.Робота з учнями  
3.3.Робота з батьками Батьківська просвіта

 

Педагог-організатор Згідно плану Протокол    
4.Інноваційна та науково – методична діяльність 1.Засідання МО класних керівників Керівник методичного об’єднання класних керівників, Тимофєєва Т.В. Згідно плану Протокол  
 
5. Економічна  та фінансово – господарська діяльність з розвитку матеріально – технічної бази Огляд стану навчальних класів Директор, Лентовська О.В., завгосп, Глушко С.Й. До 16.01.24 Акт  

 

 

 

Графік внутрішнього контролю гімназії

Види контролю Зміст контролю Термін виконання Форма обговорення
Попереджувально – тематичний контроль Методика повторення вивченого матеріалу

Стан успішності й дисципліни учнів 8 класу

Упровадження активних форм і методів навчання

ІV тиждень З/К

З/СП

З/СП

Фронтально – оглядовий контроль Моніторингове дослідження стану здоров’я дітей

Стан відвідування уроків учнями

Вивчення рівня розвитку співпраці класних керівників із родинами учнів про організацію дозвілля в родині

ІІІ тиждень Д/Р

З/ПК

З/К

Фронтально – персональний контроль Робота класних керівників ІV тиждень З/Н
Класно – узагальнювальний контроль Ефективність використання робочого часу на уроці

 

 

ІІ тиждень З/І

 

Оперативний контроль Ведення класних журналів

Виконання планів виховної роботи

Стан збереження підручників

Техніка безпеки й охорони праці

Робота факультативу

Робота бібліотеки

І тиждень З/Н

З/Д

Б/Д

З/СП

З/Н

З/СП

Придметно – узагальнювальний контроль Організація поурочної навчальної роботи

Упровадження проектних технологій

Про стан викладання географії

  З/Н

З/МО

Д/Д

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮТИЙ

Розділ Зміст діяльності Відповідальні Термін Вихід Примітка
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»          
2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці Контроль санітарно-гігієнічного режиму в навчальних приміщеннях ЗНВР, Чмир А.В. До 06.02.24 Довідка  
3.Організаційно – педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування

3.1.Робота з педагогічними кадрами

1.Оперативно-методичні наради

-Результати відвідування уроків молодого вчителя

– Про роль методичного об’єднання в розвитку творчого потенціалу вчителів

– Стан викладання предметів вчителів, які атестуються

– Про проведення тижня педагогічної творчості вчителів, які атестуються

ЗНВР, Чмир А.В. 21.02.24 Протокол  
2.Перевірка та контроль вчителями предметниками стану ведення зошитів учнями Адміністрація До 27.02.24 Наказ  
3.  Нарада при директорові №7

-прохід атестації педпрацівників

-про організацію нового набору на 2023/2024 н.р

Адміністрація Протягом місяця Довідка  
3.2.Робота з учнями 1.Міжнародний день рідної мови

2. День закоханих

Педагог-організатор, вчитель укр. мови, Сухотіна С.П. Згідно плану

14.02.24

Свято

 

Свято

 
3.3.Робота з батьками Педагогічна просвіта для батьків Педагог-організатор , психолог, Класні керівники 1-9 класів Згідно плану Протокол  
4.Інноваційна та науково – методична діяльність 1. Взаємовідвідування уроків учителями

 

2. Педагогічна рада

«Виховна робота в умовах війни: важливі аспекти»

ЗНВР, Чмир А.В., директор, Лентовська О.В.

ЗНВР, Чмир А.В.

Протягом місяця

 

28.02.24

Аналіз  
5. Економічна  та фінансово – господарська діяльність з розвитку матеріально – технічної бази Підготовка до ремонту гімназії Завгосп, Глушко С.Й. До кінця місяця Аналіз  

 

 

 

Графік внутрішнього контролю гімназії

Види контролю Зміст контролю Термін виконання Форма обговорення
Попереджувально – тематичний контроль Стан успішності й дисципліни учнів 5 класу

Вивчення стану естетичного виховання

ІV тиждень З/Н

З/Н

Фронтально – оглядовий контроль Робота з батьками

Профілактика правопорушень

Вивчення рівня розвитку співпраці класних керівників із родинами учнів про рівень взаємодовіри

ІV тиждень З/Д

З/Н

З/Н

Фронтально – персональний контроль Аналіз роботи психолога І тиждень Д/СП
Класно – узагальнювальний контроль Нормування домашніх завдань. Індивідуальна робота з учнями

Стан освітнього процесу в 9 класі

ІІ тиждень З/СП

 

З/Н

Оперативний контроль Ведення учнівських щоденників

Вивчення правил дорожнього руху та пожежної безпеки

Аналіз планів роботи класних керівників

ІІІ тиждень З/Д

З/І

З/Д

Придметно – узагальнювальний контроль Стан викладання та рівень знань учнів з БЖ І тиждень З/Н

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

Розділ Зміст діяльності Відповідальні Термін Вихід Примітка
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Організація вивчення рівня підготовки до навчання у гімназії майбутніх першокласників Адміністрація гімназії До 13.03.2 Звіт  
2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці Бесіди з профілактики нещасних випадків під час канікул Класні керівники 1-9 кл. До 24.03.24 Бесіда  
3.Організаційно – педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування

3.1.Робота з педагогічними кадрами

1. Оперативно-методична нарада -Результати атестації педпрацівників

– Про дотримання єдиних вимог до перевірки та оцінювання письмових робіт з української мови та літератури

– Про підготовку до ДПА в 4,9  кл.

– Перевірка класних журналів та іншої документації

ЗНВР, Чмир А.В., директор, Лентовська О.В. 27.03.24 Протокол  
2.Проведення заходів із питань підготовки до ДПА Адміністрація До 06.03.24 План  
3.Контроль за відвідуванням учнями занять ЗНВР, Чмир А.В. До 06.03.24 Звіт  
4.Нарада при директорі №8:

-про роботу над проектом річного плану на наступний навчальний рік;

-звіт про роботу заступника директора з НВР;

-про стан викладання математики.

Директор, Лентовська О.В. До 31.03.24 Довідка  
3.2.Робота з учнями 1.Свято 8 Березня

2.Шевченківські дні у гімназії

Педагог-організатор, вчителі – предметники, класні керівники 1-9 кл. До 06.03.24 Сценарій  
3.3.Робота з батьками Батьківська просвіта Класні керівники 1-9 кл.,   Педагог-організатор Згідно плану Протокол  
4.Інноваційна та науково – методична діяльність 1. Педагогічна рада

«Про затвердження предмета за вибором для складання ДПА учнями 9-го класу у 2022/2023 н.р.»

ЗНВР, Чмир А.В. Згідно плану    
2.Засідання МО гімназії Керівники МО кл. керівників, Тимофєєва Т.В. Згідно плану Протокол  
5. Економічна  та фінансово – господарська діяльність з розвитку матеріально – технічної бази Складання плану ремонтних робіт

Прибирання території гімназії

Директор, Лентовська О.В., завгосп, Грушко С.Й. До 30.03.24    

 

 

Графік внутрішнього контролю гімназії

Види контролю Зміст контролю Термін виконання Форма обговорення
Попереджувально – тематичний контроль Ефективність використання міжпредметних зв’язків. Методика викладання нового матеріалу. Самостійна робота учнів на уроці ІІ тиждень З/СП

З/ПК

З/ПК

Фронтально – оглядовий контроль Організація роботи учнівського самоврядування. Профілактика шкідливих звичок

Робота класних керівників щодо виховання відповідального ставлення до навчання

ІІІ тиждень З/Д

З/Д

З/ПК

 

Фронтально – персональний контроль Аналіз роботи МО класних керівників

Робота з молодими й малодосвідченими вчителями

 

І тиждень З/ПК

З/ПК

 

Класно – узагальнювальний контроль Стан освітнього процесу учнів 8 класу ІІ тиждень З/ПК
Оперативний контроль Ведення класних журналів

Підготовка до ДПА

Правильність оформлення документації до ДПА

ІV тиждень З/Д

З/СП

З/СП

Придметно – узагальнювальний контроль Вивчення й використання інноваційних технологій в освітньому процесі ІV тиждень З/МО

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВІТЕНЬ

Розділ Зміст діяльності Відповідальні Термін Вихід Примітка
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»          
2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці 2.Огляд виконання правил ТБ й санітарного режиму в освітньому процесі Адміністрація гімназії До 28.04.24 Довідка  
3.Організаційно – педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування Підготовка проєкту плану роботи гімназії на новий навчальний рік Адміністрація гімназії До 28.04.24 План  
3.1.Робота з педагогічними кадрами 1.Оперативно-методична нарада

-Про проведення декади творчості педагогів «Скарбничка надбань»

– Методи навчання, їх роль у підвищенні якості знань учнів

– Підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу вчителів

ЗНВР, Чмир А.В. 24.04.24 Протокол  
2.Складання розкладу консультацій та ДПА. ЗНВР, Чмир А.В. До 28.04.24 Розклад  
3.Перевірка виконання навчальних програм ЗНВР, Чмир А.В. До 28.04.24 Довідка  
4.Класно-узагальнювальний контроль в 9-му класі для вивчення навчального навантаження учнів

5. Нарада при директорові №9

-про результати атестації педпрацівників

-звіт про роботу педагога-організатора

-система роботи педколективу. Стан упровадження інноваційних технологій

6. Педагогічна рада

«Особисте продуктивне зростання вчителя як мета педагогічного процесу»

1.1 Про затвердження предмета за вибором для складання ДПА учнями 9-го класу у 2022/2023 н.р.

1.2 Про виконання рішень попередніх педрад.

1.3 Різне.

Директор, Лентовська О.В., ЗНВР, Чмир А.В. До 28.04.24 Довідка

Протоколи

 
3.2.Робота з учнями 1.Ознайомлення учнів з основними положеннями Інструкції про атестацію ЗНВР, Чмир А.В. До 28.04.24 Інструкція  
2 Місячник з благоустрою ЗНВР, Чмир А.В. До 28.04.24 План  
         
3.3.Робота з батьками Загальношкільні батьківські збори ЗНВР, Чмир А.В., Батьківський комітет Згідно плану Протокол  
4.Інноваційна та науково – методична діяльність 1. Методична нарада «Про стан ведення шкільної документації»

 

ЗНВР, Чмир А.В.

 

 

09.04.24

 

Протокол  
5. Економічна  та фінансово – господарська діяльність з розвитку матеріально – технічної бази 1.Підготовка гімназії до поточного ремонту Завгосп, Глушко С.Й. До 28.04.24    
2.Акція «Посади дерево» Класні керівники 1-9 кл., педагог-організатор Протягом місяця    

 

Графік внутрішнього контролю гімназії

Види контролю Зміст контролю Термін виконання Форма обговорення
Попереджувально – тематичний контроль Методика повторення вивченого матеріалу   З/Н
Фронтально – оглядовий контроль Робота з батьками

Виконання заходів Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Моніторингове дослідження стану здоров’я дітей

  З/Н

З/ПК

 

З/СП

 

Фронтально – персональний контроль Моніторингове дослідження професійної майстерності педагогічних кадрів

Атестація вчителів у навчальному році

  З/Н

 

З/Н

Класно – узагальнювальний контроль Рівень підготовки учнів до уроку   З/І
Оперативний контроль Виконання єдиних вимог до усного й писемного мовлення

Виконання планів виховної роботи

Виконання санітарно-гігієнічних норм забезпечення освітнього процесу

Техніка безпеки й охорона праці

Підготовка до ДПА

Наявність програмно-тематичного й поурочного планів, відповідність їх навчальному плану

Аналіз планів роботи класних керівників

Ведення документації класними керівниками

  З/МО

З/Н

З/Д

 

З/Н

З/Н

З/Н

 

З/Н

З/Н

Придметно – узагальнювальний контроль Організація позаурочної навчальної роботи. Вивчення й використання інноваційних технологій у освітньому процесі   З/Д

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ

Розділ Зміст діяльності Відповідальні Термін Вихід Примітка
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Підготовча робота з дітьми-дошкільнятами Учитель 4 класу, Славінська С.П. Протягом місяця План

Заняття

 
  Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників щодо підготовки до навчання в гімназії Учитель 4-го класу, Славінська С.П.      
2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці Організація бесід з учнями, спрямованих на профілактику нещасних випадків під час канікул. Проведення інструктажів із ТБ Класні керівники 1-9-х класів      
3.Організаційно – педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування

3.1.Робота з педагогічними кадрами

1.Організація оздоровлення дітей Адміністрація гімназії      
2.Оперативно-методичні наради

-Про виконання навчальних програм

-Про організацію навчальної практики учнів 5-8 класів

– Про обговорення навчального плану на наступний навчальний рік

-Аналіз підготовки до ДПА в 9 класу

-Оформлення документації на випускників

-Підготовка та проведення звіту МО класних керівників за рік

ЗНВР, Чмир А.В. 29.05.24 Протокол  
3.Моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів із базових дисциплін Адміністрація      
4.Аналіз підсумків контрольних робіт за завданнями адміністрації ЗНВР, Чмир А.В.      
5.Перевірка документації. Проведення консультацій перед ДПА

6. Нарада при директорі №10

-про організоване закінчення навчального року, виконання навчальних програм

-про роботу із запобігання дитячого травматизму

Адміністрація гімназії      
3.2.Робота з учнями 1.Мітинг до Дня Пам’яті та примирення.

2.Свято Матері.

3.Свято останнього дзвоника

Педагог-організатор .    
3.3.Робота з батьками 1.Батьківські збори учнів 9-го класу з питань державної підсумкової атестації Класний керівник 9-го класу, Сухотіна С.П.      
2.Консультація для батьків Класні керівники 1-9 кл.      
4.Інноваційна та науково – методична діяльність 1. Педагогічна рада № 6

«Про закінчення навчального року»

1.1    Допуск учнів 9 класу до ДПА.

1.2    Переведення учнів 1-4, 5-8 класів до наступних.

1.3    Про нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» учнів 2-8 класів.

1.4    Про підсумок методичної роботи в гімназії за 2022/2023 н. р.

1.5    Про стан роботи гімназії з питань запобігання дитячого травматизму за ІІ семестр за 2022/2023 н. р.

1.6    Про виконання рішень попередньої педради.

 

Адміністрація

 

Згідно плану Протокол

 

 
2.Аналіз підсумків роботи МО класних керівників

3.Звіт голів МО класних керівників

4. Психолого-педагогічний семінар-практикум «Методи боротьби зі стресом. Як не допустити самовигорання”»

Керівник МО, Тимофєєва Т.В.

 

 

Адміністрація

 

 

     
5. Економічна  та фінансово – господарська діяльність з розвитку матеріально – технічної бази 1.Упорядкування території гімназії Класні керівники 1-9 кл.      
2.Поточний ремонт гімназії Завгосп, Глушко С.Й.      

 

Графік внутрішнього контролю гімназії

Види контролю Зміст контролю Термін виконання Форма обговорення
Попереджувально – тематичний контроль      
Фронтально – оглядовий контроль Стан відвідування уроків учнями

Організація роботи учнівського самоврядування

  З/Н

З/Н

 

Фронтально – персональний контроль Аналіз роботи МО класних керівників

Робота з молодими й малодосвідченими вчителями

  З/Д

З/Д

 

Класно – узагальнювальний контроль Моніторинг якості освіти учнів (вхідне, поточне й підсумкове діагностування рівня навчальних досягнень)

Індивідуальна робота з учнями

  З/Н

 

З/ПК

Оперативний контроль Виконання єдиних вимог до усного й писемного мовлення

Якість ведення шкільної документації

Стан збереження підручників

Вивчення правил дорожнього руху

Робота гуртків, факультативу

Робота бібліотеки

  З/Н

Д/Д

З/Н

З/Д

З/Н

Д/Д

Придметно – узагальнювальний контроль Організація позаурочної навчальної роботи   З/Н

                                                                  

 

 

ЧЕРВЕНЬ_ ЛИПЕНЬ

Розділ Зміст діяльності Відповідальні Термін Вихід Примітка
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»          
2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці Щоденне інструктування учнів із ТБ під час виконання ремонтних робіт  Класні керівники 5-9 кл.      
3.Організаційно – педагогічна діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування

 

1.Засідання педради № 7

Педагогічна рада

«Випуск учнів 9 класу»

7.1 Про виконання рішень попередніх педрад.

7.2 Про випуск учнів 9 класу.

7.3 Різне.

 

Адміністрація Згідно плану Протокол  
2.Підготовка звітів за рік та оформлення документів, свідоцтв, грамот

3. Нарада при директорі №11

-про результати державної підсумкової атестації випусників

-аналіз виконання річного плану та адміністративного контролю

       
3.2.Робота з учнями Набір у 1-ший клас Адміністрація .  

 

 
   
4.Інноваційна та науково – методична діяльність Аналіз роботи гімназії за 2022/2023 н.р. та планування на наступний навчальний рік Директор, Лентовська О.В., ЗНВР, Чмир А.В.      
5. Економічна  та фінансово – господарська діяльність з розвитку матеріально – технічної бази 1.Огляд кабінетів Адміністрація, пелагогічний консиліум      
2.Ремонт гімназії Завгосп гімназії, Глушко С.Й.      
3.Складання актів ремонтних робіт у гімназії Завідувачі кабінетів      

 

Графік внутрішнього контролю гімназії

Види контролю Зміст контролю Термін виконання Форма обговорення
Попереджувально – тематичний контроль      
Фронтально – оглядовий контроль Робота МО класних керівників гімназії до навчального року

Підготовка вчителя до початку навчального року

Забезпеченість учнів підручниками

  З/І

 

З/СП

З/І

 

Фронтально – персональний контроль      
Класно – узагальнювальний контроль      
Оперативний контроль Ведення класних журналів

Якість ведення документації гімназії

Вивчення правил пожежної безпеки

Підготовка до ДПА

Виконання навчального плану й  державних програм

Правильність оформлення документації до ДПА

  З/Н

З/Н

З/Н

З/Д
З/Н

З/Д

Придметно – узагальнювальний контроль