Благодійна допомога

Благодійна допомога

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Україні від 15.04.2011 №1/9-289«Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань на сайті школи створено нову рубрику, яка буде інформувати громадськість про використання благодійної та спонсорської допомоги школою.

Нормативно-правова база

1. Закон України ”Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

2.Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/ 9-289 “Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків”

3.КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В Авід 17 серпня 1998 р. N 1295
Про затвердження Порядку розподілу товарів,отриманих як благодійна допомога, та контролюза 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 ”Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування”

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 “Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків

цільовим розподілом благодійної допомоги увигляді наданих послуг або виконаних робіт

5.КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 27 серпня 2010 р. N 796 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

6.Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодоздійснення благодійних та спонсорських внесків»

7.Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 “Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних внесків”

8.Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 “Щодо благодійних внесків”

9.Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 “Щодо благодійних внесків”

10.Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх закладів.

11. Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу. Наказ Міністерство освіти і науки України № 440, 02.06.2004,

12. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (№ 2456-VI від 08.07.2010)

28.09.2017 набрав чинності новий Закон України «Про освіту», яким передбачено певні нововведення у діяльності закладів освіти.

Зокрема, департамент освіти і науки облдержадміністрації звертає увагу на частину 3 статті 30 закону, де зазначено, що заклади освіти, які отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Зважаючи на вищезазначене, з метою забезпечення неухильного виконання статті 66 Закону України «Про освіту» щодо обов’язкового оприлюднення звітності про фінансові надходження та витрати закладу освіти (державні кошти та благодійні внески батьків), за результатами наради Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з керівниками обласних управлінь освіти України департамент освіти і науки облдержадміністрації просить до 1 грудня 2017 року забезпечити розміщення на сайтах закладів освіти чи їх засновників фінансову звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти.

У 2022\2023 навчальному році благодійні кошти до Грушівської гімназії не надходили.

Бажаючі надати спонсорську допомогу навчальному закладу можуть це зробити, надіславши кошти на рахунок Грушівської гімназії