Інформація ЦК Профспілки працівників освіти і науки України про пророблені заходи по захисту соціально-економічних та трудових прав працівників закладів освіти у 2022 році

В умовах воєнного стану засідання виборних органів, зокрема 5 засідань президії, 88 – бюро президії ЦК Профспілки проходили в онлайн режимі. Оперативно розглядалися питання, що потребували швидкого вирішення, зокрема: «Про Заяву Профспілки працівників освіти і науки України щодо військової агресії з боку Російської Федерації», «Про затвердження Порядку надання цільової благодійної допомоги членам Профспілки працівників освіти і науки України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану», «Про проект Державного бюджету України на 2023 рік» тощо.

У жовтні 2022 року в офлайн режимі проведено засідання президії та зустріч з представниками американської профспілки вчителів (м. Львів).

Представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки здійснювались в умовах воєнного стану і були продиктовані змінами в трудовому законодавстві, реформуванням системи освіти, її фінансовим забезпеченням, повноваженнями органів місцевого самоврядування, військових, військово-цивільних адміністрацій. Фактично з перших днів війни Профспілка спільно з владою долучилася до вирішення щоденних проблем освітян та сприяння подоланню чи хоча б їх пом’якшенню.

У тісній взаємодії з Міністерством освіти і науки України ЦК Профспілки здійснював постійний моніторинг за дотриманням визначених законодавством державних гарантій і прав працівників в установах та закладах освіти. У випадку виявлення порушень оперативно вживалися заходи для їх усунення.

Завдяки співпраці з Міністерством освіти і науки України, профільним комітетом Верховної Ради України, народними депутатами України вдалося прийняти законодавчі акти, які забезпечили додаткові державні гарантії для працівників установ та закладів освіти в цих умовах, можливість здійснювати свої повноваження в дистанційному та змішаному  режимі, оплату праці за рахунок освітньої субвенції.

Прийнято зміни до Закону України «Про освіту», якими його доповнено статтею 57-1 щодо гарантій працівникам закладів і установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану в Україні були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, забезпечення організації освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників, збереження місця роботи, середнього заробітку та інших виплат, передбачених законом.

З метою безпосереднього впливу на ситуацію та підтримку спілчан в умовах воєнного стану, ЦК Профспілки скеровувалися на місця роз’яснення та заклики до місцевої влади щодо неприпустимості відправлення працівників у вимушені безоплатні відпустки, оголошення безплатних простоїв, їх звільнень, зменшення розмірів оплати праці тощо.

Наказом МОН України «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» наголошено, що органи управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти та установи освіти, мають забезпечити та організувати оплату праці працівників закладів освіти та установ освіти незалежно від їх поточного місця проживання (перебування) в Україні чи за її межами, у тому числі шляхом прийняття рішення про оголошення простою у закладах освіти, що не можуть здійснювати освітню діяльність внаслідок збройної агресії російської федерації.

МОН України та ЦК Профспілки привертали увагу керівників закладів освіти на неприпустимості зменшення розмірів доплат, надбавок підвищень, які встановлені у фіксованих розмірах; наголосили на необхідності дотримання норм Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі освіти на 2021-2025 роки щодо повної оплати часу простою в розмірі середньої заробітної плати. Відновлено можливість отримання педагогічними та науково-педагогічними працівниками в умовах воєнного стану відпустки повної тривалості. Привернуто увагу, що за педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу, зберігається заробітна плата та місце роботи.

Урегульовувалися питання казначейського обслуговування закладів освіти на тимчасово окупованих територіях у випадках відсутності через евакуацію або з інших причин відповідних працівників.

Уповноважені представники Служби правової допомоги, до складу якої входять 57 осіб, спрямовували свою діяльність на здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в державних органах та органах місцевого самоврядування, при зверненні до судових органів, у відносинах з керівниками установ і закладів освіти; здійсненні громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю та про профспілки, виконання ними умов колективних договорів, угод; правове забезпечення діяльності організаційних ланок Профспілки з метою запобігання та вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, конфліктів.

Збройна агресія Російської Федерації проти України суттєво вплинула на умови діяльності закладів та установ освіти, забезпечення безпечних умов організації освітнього процесу, здійснення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства тощо.

Особливим викликом в цих умовах стало підтримання зв’язку та захист інтересів членів Профспілки, які змушені виїхати за кордон внаслідок збройної агресії та продовжують працювати дистанційно.

Значним викликом в роботі Профспілки стало прийняття Верховною Радою України Закону України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», яким визначено певні обмеження трудових прав працівників, можливість зупинення окремих норм колективного договору та надання переваги роботодавцям при прийнятті рішень про припинення трудових відносин без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації.

Результатом співпраці ЦК Профспілки з МОН України стала підготовка та направлення відповідних листів на місця для використання в практичній роботі: від 28.02.2022 № 1/3292-22 «Щодо написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану»; від 06.03.2022 № 1/3370-22 «Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання»; від 07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану»; від 11.04.2022 № 02-8/111 щодо щорічних основних відпусток; від 22.04.2022 № 1/4395-22 «Про оплату праці працівників закладів освіти»; від 25.04.2022 № 1/4444-22 «Про оплату праці працівників закладів освіти».

У зв’язку із введенням воєнного стану збільшилась кількість усних і письмових консультацій, зокрема із використанням інформаційних технологій звернень спілчан, на які одразу надавалися відповіді та роз’яснення.

Найбільше звернень надходило з питань, які стосувалися особливостей реалізації прав працівників в умовах воєнного стану, зокрема: атестації педагогічних працівників та їх тарифікації; виплати заробітної оплати тим працівникам, які залишилися на окупованих територіях або вимушено виїхали за межі України; реорганізації установ і закладів освіти; надання соціальних відпусток та відпусток на навчання; виплати відпускних та допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги, компенсації за невикористані дні відпустки, зокрема при звільненні, надбавок за вислугу років, доплати за завідування навчальними кабінетами; пенсійного забезпечення; призупинення дії трудових договорів; переведення педагогічних працівників, які вимушені виїхали в інші регіони; оформлення трудових книжок; зміни істотних умов праці; зменшення надбавок за престижність праці тощо. Таких консультацій загалом надано понад 110 тисяч, з них близько 70 тис. – членам Профспілки та понад 40 тис. – профспілковим організаціям усіх рівнів.

Приділялась увага також захисту порушених трудових прав працівників в судових установах: складено понад 900 позовних заяв та інших процесуальних документів.

У липні 2021 року Профспілка працівників освіти і науки України вкотре підтвердила свою репрезентативність та отримала відповідне Свідоцтво, що є визнання державою повноважень Профспілки і ще одним важелем для вирішення проблем освітян шляхом ефективного соціального діалогу на найвищому рівні. Наразі формується склад галузевої тристоронньої соціально-економічної ради.

Забезпечувалась співпраця ЦК Профспілки з виборними органами профспілок працівників інших галузей бюджетної сфери – охорони здоров’я, культури, державних установ, соціальної сфери тощо.

Соціально-економічні інтереси та трудові права членів Профспілки представлялися та відстоювалися на засіданнях Урядових комітетів з розглядом проектів постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, в яких від імені Спільного представницького органу об’єднань профспілок брали участь керівники Профспілки; на засіданнях Національної тристоронньої соціально-економічної ради, Національного агентства кваліфікацій, інших представницьких органах. Доводилась позиція галузевої Профспілки під час переговорів та зустрічей з керівництвом та працівниками Міністерства освіти і науки України, з представниками міністерств фінансів, економіки, соціальної політики.

ЦК Профспілки забезпечував цілеспрямовану роботу щодо формування громадської думки про діяльність організації. Широко використовувалися власний сайт, корпоративна мережа сайтів організацій Профспілки (понад 20 сайтів), активна присутність у соціальних мережах – Фейсбук, Телеграм, Твіттер, співпраця зі ЗМІ на різних рівнях тощо.

У середньому щодня сторінки сайту Профспілки переглядали 7-10 тисяч відвідувачів, за сторінкою Профспілки у Фейсбук стежать понад 15 тисяч осіб та майже дві тисячі читають новини Профспілки у Телеграмі. Тижневе охоплення дописів сягає від 25 тисяч до 120 тисяч і більше.

Центральним комітетом Профспілки розглянуто більше 160 нормативно- правових актів (законопроектів, проектів постанов Кабінету Міністрів України, проектів наказів Міністерства освіти і науки України тощо) та внесено пропозиції до них. Розглянуто понад 200 звернень спілчан в письмовій  та усній формі.

Продовжувалася робота з удосконалення стипендіального забезпечення студентів та учнів закладів професійно-технічної освіти, недопущення зменшення чисельності стипендіатів, забезпечення належних житлових, соціально-побутових умов, соціальної підтримки студентів та учнів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, тощо.

Організовано та проведено 7 навчальних семінарів з відповідними категоріями працівників територіальних організацій Профспілки. ЦК Профспілки долучався до проведення інших семінарів, засідань робочих груп, нарад, зокрема в режимі онлайн.

Поряд з традиційними напрямами діяльності в умовах воєнного стану особливої ваги набувало надання матеріальної, юридичної і психологічної допомоги членам Профспілки, їх моральної підтримки.

У 2022 році організаційними ланками галузевої Профспілки проводилась робота щодо нагородження членів Профспілки, профспілкових працівників та активістів, соціальних партнерів, які сприяють діяльності Профспілки у виконанні статутних завдань. За поданнями комітетів та рад територіальних організацій і Бюро президії ЦК Профспілки протягом року нагороджено нагрудним знаком ЦК Профспілки «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України» – 23 особи, нагрудним знаком ЦК Профспілки «Профспілковий лідер» – 122 особи, Почесною грамотою ЦК Профспілки – 159 осіб, почесним знаком ЦК Профспілки «За соціальне партнерство» – 45 осіб. 4 організації та 15 осіб відзначено дипломами та Почесними грамотами за результатами оздоровлення і відпочинку дітей.

Здійснювався аналіз міжнародного законодавства в галузі освіти та охорони праці працівників. ЦК Профспілки брав участь у міжнародних заходах Інтернаціоналу освіти, Європейського комітету профспілок освіти, які проводилися, зокрема, в онлайн-режимі.

 

 

 

 

Голова Профспілки                                           Георгій Труханов