Педагоги, що атестуються у 2023/2024 н.р.

С П И С О К
ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ ГРУШІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ,  ЯКІ  АТЕСТУЮТЬСЯ

в  2023/2024  навчальному  році

 

 

 

П І Б повністю

 

Рік нар.

 

Освіта

Спеціаль-ність за дипломом  

Посада

 Стаж З якого року в цьому закладі Курси/мод-і

(з усіх пред

метів), рік

прох., зага-

льна

 к-ть год.

 

Попер. атест.

Має Підтверджує Підвищує  

Думка адміністра-ції

 

Кат.

 

Звання

 

Кат.

 

Звання

 

Кат.

 

Звання

 
1. Дуденко Жанна Ізотівна 1959 Вища Учитель фізики Вчитель фізики та математики 43 1980 листопад 2020 фізика (10 год); жовтень 2021 (30 год) природничо-математичний цикл НУШ; листопад 2021 (30 год) математика НУШ;

квітень 2021 год

(10 год) фізика; серпень 2022 (30 год) математика НУШ;

грудень 2022 (30 год) математика;

червень 2023(10 год) фізика;

(150 год)

2019 Вища Вища
2. Брагар Тетяна Павлівна 1960 Вища Вчитель історії та суспільствознавства Вчитель історії та географії 41 2019 вересень-листопад 2020 (150 год) географія та економіка; листопад 2021 (30 год) громадянська та історична галузь; жовтень-листопад 2022 (30 год) географія; листопад-грудень 2022 (30 год) природнича освітня галузь;

листопад-грудень 2022 (30 год) громадянська та історична галузь; травень-червень 2023 (30 год) природнича освітня галузь;

 

(300 год)

2019 Вища Вища